Om Backa Gård

Backa Gård ligger centralt i Ljusdal. Det är en ca 2 ha. stor gård med 5 hus som innehåller lägenheter samt ladugård och förråd. Gården har ägts och drivits av samma släkt sedan slutet av 1800-talet.

Tanken med Backa Gård är att erbjuda ett boende som är modernt men som ändå har kvar kopplingen till gårdens historia. Gårdens upplägg gör också att det blir en familjär känsla där alla känner alla och där det är trivsamt att bo.

Historik
Efter att ha köpt upp ett antal jordbrukshemman i Norrkämsta och slagit samman dessa byggde förvaltaren vid  Bergviks Bolag geologen Henrik Gahn 1857 Backa Gård.


Det stora boningshuset bär en stil som är präglad av hans ursprung, Bergslagen. Ett jordbruk ovanligt stort för Hälsingland. Samma år uppförde apotekaren Julius Bruun från Hudiksvall Stene Gård, ett centrum med läkare och apotek i Järvsö. De var initiativrika män som levde i en tid då säden maldes och virket sågades på vattenkvarnar. Hästen och människan utgjorde den andra kraftkällan. Ångkraften. elektriciteten och järnvägen var bara i sitt begynnelsestadium men utvecklingen kom att gå snabbt.
Gahns intresse för kemi tog överhanden  och han överlät Backa , flyttade med stor familj till Uppsala för att bygga upp en kemisk-teknisk fabrik, vilket visade sig bli en stor framgång.

En mer långvarig ägare till Backa var häradshövding Carl Olof Granbom från Jämtland. Tingen i socknarna hade alternerande hållits på gästgivargårdar. Nu byggdes ett stadigvarande tingshus på andra sidan vägen vid Backa.
Det var under hans tid som Oscar II gästade Backa vid sin resa till Norge för att i Nidarosdomen krönas till konung över vårt grannland. Ännu en häradshövding har bott på men icke ägt Backa, Theodor Hagander som efter en tid uppförde nuvarande Odd Fellow som sin privatbostad.

Efter flera ägarbyten köpte 1888 Jon Jonsson Backa. Han kom från Sjövästa, blev delägare och ledare för den nyuppförda ”Östernäs Ångsåg och Hyvlerifabrik.” På Backa ansåg han ladugården som då låg bakom sädesmagasinet vara i så dåligt skick att han på 1890-talet byggde den vi har idag. 1900 avlider Jon Jonsson och det var dags för nästa generation.

Jordbruket rationaliserades men det visade sig vara svårt att få tillräcklig lönsamhet. Samhället hade vuxit och jordbruksmarken såldes av till Ljusdals Kommun för andra ändamål som till villa och industriområden.

Efter 100 år hade jordbruket på Backa spelat ut sin roll men ekonomibyggnaderna fanns kvar utan hästar och kor.
Ladugården med loge anpassades till verkstad och lager för Edeforsens Kraft AB, grishuset blev till garage och ”afträdeslängan” var redan tidtgare riven. Bostadshusen hade då fått vatten och avlopp men alla familjer boende på Backa hade varsina vedbodar. De försvann när en värmecentral byggts med kulvertledning till alla hus. Två vedpannor installerades vilka senare försågs med oljebrännare då oljan var lätthanterlig och billig.

I sädesmagasinet fanns ingen säd, mjölboden var tom, vagnar och trillor borta och vällingklockan hade upphört att ringa när det var tid för arbete och vila för gårdsfolket. Kvar var ett stort tomt skal. Inom detta skal byggdes i princip ett nytt modernt hus med 4 lägenheter. Med omsorg om att behålla den gamla karaktären förbättrades fasaden och portlidret öppnades. Grindstugan flyttades en bit från vägen och renoverades till en liten lägenhet.

Med högt oljepris och miljötänkande beslöts skrota de båda värmepannorna och oljetankarna samt riva skorstenen. Det var dags att installera fjärrvärmen.

Idag drivs Backa Gård av den 4:e generationen efter Jon och Anna Jonsson under mottot förnyelse och bevarande. Följa tiden med de ökande kraven för boende och samtidigt bevara den karaktär som patron Gahn skapade vid sin uppbyggnad av Backa Gård.


Lennart Collin demonstrerar en gammal råttfälla.

Upp
Get the Flash Player to see this rotator.
Backa Gård, Norra Gränsgatan 13, 827 31 Ljusdal - Copyright Backa Gård 2010